• 9 Ağustos 2020 / Pazar 19:44

Alpaslan Tomuş - Mikro Yazılımevi’nde Değişim Dönemi

Bilişim sektörünün deneyimli isimlerinden Alpaslan Tomuş’un Genel Müdür Yardımcısı olarak Mikro Yazılımevi’ne katılması ile birlikte, firmanın konumlanmasını değiştirecek nitelikte bir değişim süreci başladı.

Bilişim sektörünün deneyimli isimlerinden Alpaslan Tomuş, kariyerinde yeni ve radikal bir adım atarak, sektöre ilk olarak başladığı Mikro Yazılımevi’ne Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Şirket Ortağı olarak geri döndü.

Nisan 2015 tarihi itibarıyla Mikro Yazılımevi’ndeki yeni görevine başlayan Tomuş, geçiş sürecini şöyle anlatıyor: “Bilişim sektöründe gerek yurtiçi gerek yurtdışı pazarda 20 yıllık bir deneyimim oldu. Kariyerime, yine ilk olarak Mikro Yazılımevi’nde başlamıştım. Sonrasında Türk Telekom’a bağlı şirketlerden Innova bünyesinde,  yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yöneticilik görevler üstlendim. Nisan 2015 tarihi itibarıyla Mikro Yazılımevi bünyesine bu kez Satış, Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Şirket Ortağı olarak yeniden katıldım. Ekibimizle birlikte Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından biri olan Mikro Yazılımevi’nde yeni bir yapılanma ve değişim süreci başlattık.

1988 yılında kurulmuş olan Mikro Yazılımevi, halihazırda pek çok farklı sektörden 100 bini aşan müşteri portföyü, sayıları 300’e ulaşan bayi ağı ile Türkiye’nin önde gelen yazılım sağlayıcı şirketleri arasında yer alıyor. Biz yaklaşık 30 yıllık bu bilgi ve deneyimi daha ileri düzeye taşıyacak nitelikte bir süreç yürütüyoruz. Tüm süreçleri yeniden ele alıp ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri sürdürülebilirlik kriteri ile hayata geçiriyoruz. Müşteri memnuniyet düzeyimizi, hizmet kalitemizi, eko sistemimizdeki katma değerli hizmetlerimizi artırarak Türkiye ekonomisine daha büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza paralel müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimizi güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı kanallardan iletişim kuruyor olacağız. Hedefimiz kısa ve orta vadede Türkiye pazarındaki konumuzu daha da güçlendirerek, uluslararası arenada da bölgesel bir çözüm sağlayıcı olarak konumlanmak.”

Alpaslan Tomuş, önümüzdeki dönemde Türkiye pazarından beklentilerini de şu şekilde ifade etti:

“Türkiye, son 10 yıllık dönemde özellikle bulunduğu bölgenin gelişen ekonomilerinden birisi olarak  konumlandı. Gelişen ekonomi dinamikleri, teknoloji ve yazılım sektörüne olan ilginin artarak devam etmesini ve şirketlerin bu anlamdaki yatırımlarının hız kazanmasını sağlıyor.

Mikro Yazılımevi’nin kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen müşteri portföyü ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki yazılım sürecinin geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Bugün geldiğimiz noktada, Mikro Yazılımevi olarak çok geniş yelpazede müşteri portföyüne sahibiz ve çok farklı sektörden pek çok şirketin kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Bu anlamda 2015 yılında da, özellikle e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz.

Araştırma sonuçlarının da gösterdiği üzere, şirketlerin önümüzdeki dönemde entegre ERP çözümlerine yatırım oranının yaklaşık %7-10 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. 2016 yılında da 2015 yılına benzer bir büyüme oranı beklemekteyiz. “

Mikro Yazılımevi, pazarda nasıl farklılaşıyor?

Mikro Yazılımevi olarak çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 100 binin üzerinde müşterimiz var. Müşterilerimizin her birinin kullandıkları Mikro yazılımlarından farklı performans beklentileri bulunuyor. Yazılımlarımızı geliştirirken tüm bu beklentileri göz önünde bulunduruyor ve kullandığımız teknolojileri bu beklentilere göre seçip geliştiriyoruz. Farklı boyutlardaki kurumların beklentilerini karşılayacak, client temelli uygulamalardan cloud temelli uygulamalara kadar oldukça farklı mimaride çözümler sunabilme yeteneğine sahibiz.

Müşterilerimizin performans beklentilerine paralel olarak da çok geniş bir yelpazede ürünlerimizi geliştirmekteyiz. Böylece bugünden yarının gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte esnek çözümler sunan bir şirket olarak konumlanmış durumdayız.

Mikro bakış açısı ile ERP

Mikro Yazılımevi mühendisleri, farklı sektör ve boyuttaki müşterilerine yönelik olarak farklı ve modüler çözümler sağlar.Çözümleri temel olarak client ve cloud temelli olarak iki ana mimaride tasarlayan mühendislerimiz, küçük ölçekli işletmeler için Ekonomik ve Standart Seri Ürünler, orta ölçekli işletmeler için Enerji, büyük segment için ERP ve my e-RP ürünlerini sunmaktadır. Fortuna markalı ürünümüz ile cloud üzerinden her boyuttaki işletmeye kiralanabilir modelde minimum altyapı yatırımı ile çözüm sunmaktayız.

Mikro ERP olarak yıllar içerisinde genel sektörün yanısıra özellikle, Perakende, İnşaat, Enerji, AVM Yönetimi ve İş Makinaları kiralayan şirketlere yönelik özel uygulamalar geliştirdik.

Biraz daha detaylandırmak gerekirse iş makinası kiralayan firmanın müşterinin talebinden başlayıp teklif, sözleşme, kiralama formu makinenin hazırlanması bu aşamada Makine Mühendisleri Odası’ndan almış oldukları raporlar ve tüm detaylar kayıt altına alınabiliyor. Akabinde muhasebe birimi yapılan sözleşmelere istinaden faturalarını tek bir operasyon ile kesip muhasebeleşmesini sağlayabiliyor.

İnşaat sektöründe ise, sorumluluk merkezi ve proje kodları ile proje bazında maliyet hesabı yapabiliyoruz. Proje bazında da müşterimize detaylı analizler sunabiliyor durumdayız.

  • Enerji sektöründe, yine sorumluluk merkezi ve proje kodları üzerinden, maliyet ve karlılık analizini gösterebilmekteyiz.
  • AVM Yönetimlerine sunduğumuz çözümde kiralık dükkan yönetimi, ortak alan paylaşımı gibi özel uygulamalar bulunmaktadır.
  • Perakende sektöründe firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte uçtan uca çözümler sunabilme yeteneğine sahibiz.
  • Otomotiv yan sanayisinde ise; ana sanayinin üretim planına göre yan sanayisine sunduğu yarı mamul satın alma siparişlerini tek bir operasyon ile MİKRO ERP sistemine aktarıp, üretim planından sevkiyat planlamasına kadar tüm süreçlerini bütünleşik yapıda yönetebiliyor.

Yeni dönemde, farklı bir hizmet veya ürün segmentiniz olacak mı?

Mikro Yazılımevi, e-Mikro markası ile, işletmelere ilgili mevzuat gereği uygulamak zorunda oldukları veya gönüllü olarak kullanmak istedikleri e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, entegratörlük ve Kayıt Saklama Gereksinimleri ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hizmetlerinin uygulamalarının vergi mevzuatına ve teknik gerekliliklere uygun implementasyon süreçlerinde hizmet vermektedir. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra, daha küçük ölçekli şirketler için geliştirdiğimiz e-kontör uygulamasıyla da, firmanın e-Mikro sitesinden doğrudan kontör satın alarak bu hizmetlerden yararlanmasını sağlıyoruz.

ERP Komitesi hakkındaki düşünleriniz...

Bilindiği üzere, ERP çözümleri, şirketlerin var olan iş süreçlerini daha verimli yönetmelerini ve işlerini büyütmelerini sağlayan, iş süreçlerini elektronik ortama taşıyıp verimliliği artıran çözümlerdir. ERP Komitesi, tüm sektör ve segmentler nezdinde söz konusu çözümlere farkındalık yaratma ve bilgilendirme misyonunu en doğru şekilde yerine getiriyor. ERP Komitesi, Türkiye’de kullanıcılar, akademisyenler, yönetim danışmanları, stratejistlerin yanı sıra, ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firma ve organizasyonlar arasında bağımsız bir platform olması ile dikkat çekiyor ve çok da doğru konumlanıyor. Çok bileşenli bu yapıda doğru bir iletişimin kurulması ve süreçlerin doğru yönetilmesi anlamındaki faaliyetlerini sektörü ve pazarı büyüten bir etken olarak görüyoruz.

139 kez görüntülendi. 02.09.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön