• 16 Nisan 2021 / Cuma 23:32

Büyük Hacimli ERP ve MES Projelerini Yönetmek​

Büyük ve orta ölçekli şirketlerde iş süreçleri genellikle yoğun ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu için ERP ve MES (Manufacturing Execution System-Üretim Yönetimi Sistemleri) uygulamalarının kurulumları geniş hacimli projelerdir.

Şirketler, ihtiyaçlarının istenilen düzeyde karşılanamaması, kullanılan yazılım teknolojisinin eski ve maliyetli olması nedeniyle 12 ila 15 yılda bir sistemlerini yenilemek durumda kalırlar. Bu değişim şirketin tüm süreçlerini etkilediği için, kritik öneme sahiptir. Zaman, Maliyet ve Risk yönetimlerinin hassasiyetle yapılması gerekir.

Hassasiyetle planlanmış bir ERP, MES projesinin başarısız olma riski düşüktür. İhtiyaçlar neticesinde gündeme gelen projeler, genellikle beraberlerinde bir değişimi de getirirler. Proje hedeflerinin doğru belirlenmesi başarının önemli bir kriteridir. Şirketin ihtiyaçları ile birlikte, şirketin vizyonunu, uzun dönemde atacağı adımları, global şartları ve teknolojik gelişimleri de dikkate alarak hedeflerin belirlenmesi akılcı olur. Hedefleri netleştirme aşamasında, süreç sahipleri ile kritik süreçler üzerinde yoğunlaşmak, ihtiyaçları tariflemek, ihtiyaçları karşılayacak çözümleri araştırmak ve benzer sektörlerde başarılı uygulamaları incelemek (benchmarking) ve değerlendirmek önemli ilk aşamadır.

Kapsamlı ERP, MES projelerinde, iş süreçlerinin çok olması nedeniyle yapılacak iş de çoktur. Dolayısıyla, projelerin bütçeleri de büyüktür. Uzun süren ve yoğun çalışma gerektiren bu projelerin, kaynak, zaman ve maliyet bileşenleri ile detaylı planlanmaları ve belli formatta, sistematik takip edilmeleri önemlidir. Birçok firmanın deneyimlediği gibi, ERP, MES projelerinde dikkat edilmesi gereken konular benzerlik gösterir. En fazla zorluğun yaşanacağı alanlar ve içerikleri baştan bilinirler ise (Ör; sistemler arası entegrasyonlar gibi), buna göre iyi bir plan yapma fırsatı yakalanır.
Süreç sahipleri, IT personeli, çözüm ortakları, kullanılacak olan yazılımlar ve yazılım araçları, donanımlar, network, vb kaynakları eksiksiz planlamak projenin zaman ve maliyet bileşenlerini de doğru planlamayı sağlar. ERP, MES projelerinde kaynakların kullanımları genellikle eşzamanlı oldukları için proje yönetiminin tek olması başarı için önemlidir.

Proje yönetiminin işin başından bitime kadar, işleri ve ilgili harcamaları takip etmesi ve riskleri yönetmesi gerekir. Dolayısıyla, proje yönetim deneyiminin olması bir avantaj sağlar.

Projenin zaman planı, projenin gidişatını gösteren önemli bir yol haritasıdır. Yapılacak işler, tahmini süreleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, ayrılacak kaynaklar, her adım bir sonraki adımın ön koşulu olacak şekilde bir sıralamaya göre proje yönetici tarafından hazırlamalıdır. Plana uygun yürümek ve gerekli aksiyonları almak zorlayıcıdır. Gecikmeler olabilir ve bu durum domino taşı etkisi yaratabilir. Dolayısla, proje yöneticisinin, ekip üyeleri ile genellikle haftalık olarak planı güncellemesi ve olabilecek gecikmeler için öngörülerde bulunarak sapmaları yönetmesi gerekir.

Maliyet faktörü ise projenin en dikkat çeken ve etki yaratan kısmıdır. Genellikle en büyük maliyet kalemini çözüm ortakları oluşturur. Dolayısıyla çözüm ortakları ile yapılacak sözleşmelerde, uzun proje süresi ve olası riskler dikkate alınmalıdır. Proje bütçesinin hazırlanması, onaylanması, yürütülmesi kapsamlıdır ve yüksek sorumluluk taşır. Başarılı bir proje yönetiminde bütçe ve etkin takibi gereklidir. Bu bağlamda, finansal açıdan üst yönetim ile düzenli paylaşımlarda bulunmak, güvenlerini sürekli kılmak için önemli olmasının yanında projeden bağımsız olası finansal riskleri yönetmek için de gereklidir.

Projelerde, “İnsan” faktörü de önemlidir. “Değişime direnç” olabilir. Şirket üst otoritesinin projeye inanması, çalışanlarının değişimi benimsemesi, sahiplenmeleri ve bir parçası olmaları işi çok kolaylaştırır. Olası direncin planı olumsuz yönde etkilememesi için, özellikle projenin başlangıç ve ortalarında dikkatli bir Paydaş Yönetimi (Stakeholder Management) yapılmalıdır.

Özgü Çepeloğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Matematik Mühendisiliği 1987 mezunudur. 30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Toprak Holding, Cankurtaran Holding, Santral Holding, Borusan Holding firmalarında IT alanında çalıştı. Son 17 yılında Borusan Mannesmann Boru A.Ş.’nin IT direktörlüğünü yürüttü.
Proje yönetim danışmanlığı, IT strateji ve organizasyonunu oluşturma, ERP, MES vb. yazılım paketlerinin seçilmesi, iş planları ve bütçelerin oluşturulması ve IT operasyonel yönetim alanlarında danışmanlık vermektedir.

312 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön