• 16 Nisan 2021 / Cuma 23:59

ERP ile Akıllı Fabrikalara Yolculuk

“Ölçmediğini bilemezsin, bilmediğini de yönetemezsin” prensibi istisnasız her işletme için gerçektir. Ortaya koyduğumuz faaliyetlerin birçok farklı prosesin bileşkesi olduğunu düşünürsek her bir prosesin performansı toplam performansı ortaya koyar.Her proseste girdi ve çıktılar bulunur. İşletmeler genellikle değerlendirmelerini çıktı analizleriyle yaparlar. Bir süpermarketi ele alırsak; herhangi bir anda kasalarda bekleyen müşteri sayısı o sürecin bir performansıdır. Bu değeri etkin girdilerle ilişkilendirebilirsek (personel, aktif kasa sayısı gibi) hangi zaman aralıkları için “x adet aktif kasa” ile kuyrukta “y adet müşteri” olacağı öngörüsünü yapabiliriz.

Minimum kaynakla maksimum verimlilik elde etmek adına süreçlerde kritik çıktılar ve bununla ilişkilendirilmiş kritik girdiler doğru tespit edilmeli ve sürekliliğin sağlanması için verilerle kontrol altında tutulmalıdır. Veri toplama işi gerekli olduğu kadar da zor ve hassas bir faaliyet olduğundan doğruluğu ve güncelliği belli aralıklarla test edilmelidir.

İhtiyaç olan verilerin şirket hafızasında toplanması ve analizi; mevcut durum farkındalığının yanında atılacak yeni adımlar içinde karar kriterlerini oluşturur.

Üretim yapan bir işletmede İnsan Kaynakları, Satın Alma, Lojistik, Üretim, Bakım gibi birçok farklı sürecin birbiriyle koordineli şekilde çalışması şirket başarısının olmazsa olmazlarından biridir. Bunların her biri için birden çok alt süreç olduğunu düşünürsek onbinlerce verinin anlamlı bir şekilde ilişkilendirilebilmesi, tek bir merkezde toplanıp aynı dili konuşması oldukça karmaşık bir yapıyı karşımıza çıkarır.

ERP yazılımları işletmelerdeki tüm işlemleri bir araya getirmenin yanısıra “canlı ve gerçek veri” sağlayarak akıllı fabrikalara giden yolculuğun temelini atar. Doğru seçilmiş ve ihtiyaca uygun dizayn edilmiş bir ERP yazılımı bir işletmenin süreçlerini kontrol altına alması hiç kuşkusuz çağın gereğidir.

245 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön