• 9 Ağustos 2020 / Pazar 19:48

ERP Kullanıcılarına ve ERP Çözüm Sağlayıcılarına Tavsiyeler

ERP sistemi şirketin karlılığı ve sürekliliğini sağlamak üzere önemli bir araçtır. Yetkinliği ne olursa olsun doğru kurgulanmamış bir ERP ’den kullanıcıların yararlanması çok sınırlı olacaktır. Bunun sonucunda şirket işlevini yaparken gereğinden fazla kaynak sarf edecek ve başarısı da sınırlı kalacaktır.ERP kurgusu genel olarak başlangıçta bir kez yapılmakta olup, daha sonra bazı modül geliştirmeleri yapılsa da ilk kurgudan etkilenmektedir. O nedenle ilk seferde doğru kurguyu yaparak sistemi doğru çerçeveye oturtmalıdır.

Yeni bir ERP devreye alımı aynı zamanda şirkete yeni ve daha üst bir kültür ile başlama fırsatı sunar. Başarılı bir ERP devreye alımı, ERP çözüm sağlayıcı açısından da iyi bir referans olacaktır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek için çözüm sağlayıcılara ve kullanıcılara bazı tavsiyelerim olacak.

ERP KULLANICILARINA TAVSİYELERİM
1. Yeni ERP kurgusuna mevcut şirket hastalıklarınızı taşımayınız.
2. Şirketin işlemeyen süreçlerini ERP tek başına mükemmelleştiremez.
3. Yeni ERP kurgusu için işin başında hedef süreç akışlarınızı mutlaka yazılı olarak tanımlayınız ve gözden geçirerek doğrulayınız. Bu tanımlamada “Süreç Akış Şeması” kullanınız.
4. İyi bir kurgu, mevcut şirket süreçleri, kültür ve yetkinliklerinden hareketle, olması beklenen ve gereken, gelişme ve iyileştirmeleri kapsamalıdır.
5. Hedef süreç akışlarınızı tanımlarken, farklı kültürleri tanıyan iyi tecrübelerden destek alınız. Çünkü şirket personelinin mevcut süreç hastalıklarını yeni ERP’ye taşıma, ERP kurgulayıcısının da yaygın uyguladığı ve uygulamakta sorun yaşamayacağı kurguyu tekrar etme eğilimleri vardır. Hâlbuki şirketin gerçek ihtiyaçları bunların dışında olabilir.

ERP ÇÖZÜM SAĞLAYICILARINA TAVSİYELERİM
1. Sunmakta olduğunuz ERP’ler, şirket süreçlerine uyarlanmak üzere çok farklı yöntem, teknik ve yetkinlikleri kapsamaktadır. Bu nedenle satış, kurgu ve uyarlama yapanlar tarafından ürünün çok iyi tanınması önemlidir.
2. ERP standart fonksiyonları şirket süreçlerine uyarlanırken çok farklı şekillerde kurgulanabilmektedir. Bu kurgulama esnasında mevcut alışkanlıklarınızı aşan, geniş ve yaratıcı bakış, hem sizi hem de müşteriyi geliştirecek önemli bir kültür olacaktır.
3. ERP kurgusunu yaparken mutlaka yazılı ve mümkünse süreç akış şeması kullanılması yanlış anlaşılmaları ve tekrarları engelleyerek daha uygun tasarım yapmanıza katkı sağlayacaktır.
4. İyi tanımlanmamış, oturmamış ve iyi yönetilemeyen süreçler için müşteriye bir danışman desteği ile hedef süreçlerinin tanımlanması önerilmelidir. Aksi durumda proje esnasında ve sonunda karşılıklı sorunlar ve memnuniyetsizlikler yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

134 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön