• 13 Ağustos 2020 / Perşembe 17:37

ERP sistemleri, kişilere bağımlı olmadan, gerçek zamanlı kâr-zarar durumunu görmek için tek platformdur.

ERP sistemleri, firmada departmanlar veya kişilere bağımlı olmadan, otomatik ve gerçek zamanlı kâr-zarar durumunu görmek için tek platformdur.

- Hangi ürün, hizmet veya faaliyet grubumuzdan ne kadar kâr ediyoruz?

- Zarar ettiğimiz ürün, hizmet veya faaliyet alanımız var mıdır? Var ise hangileridir?

- Satınalımlarımızda veya satışlarımızdaki genel nakliye tutarları, genel kâr-zarar oranımızı ne kadar etkiliyor?
- Direk işçilik genel maliyetlerimizde sağlayacağımız %10’luk tasarruf, genel kâr oranımızda ne kadarlık bir artış sağlar?

- Son 3 yılda maliyetlerimiz içindeki direkt işçiliklerin trendi artış mı yoksa azalış mı göstermektedir?

- Genel işçilik (personel) maliyetlerinin genel kârımız üzerindeki etkisi ne kadardır?

- Seçili ürün grubundaki hammadde ve malzeme maliyetlerinde hangi orandaki artış ilgili ürün grubundaki kârımızı sıfırlar?

- Elektrik veya doğalgaz masraflarımız, kâr-zarar yapısını ne oranda değiştirmektedir?

Firmaların temel varoluş sebeplerinden olan “sürdürülebilir kâr elde etmek” hayati önem taşıyan yönetim konu başlıkları arasındadır. Patronun kâr-zarar durumunu öğrenmek için istediği raporlar, firmada bölümlere veya kişilere bağımlı olarak, manuel işlemler sonucu hazırlanabiliyor ise, günümüzün rekabetçi iş ortamında bir adım öne çıkmak çok da mümkün olmayabilir. Kişilere bağlı ve manuel olarak hazırlanan kâr-zarar raporlarının doğruluğu çoğu zaman Yöneticiler tarafından sorgulanabilmektedir. İlgili durumun oluşması, istenen raporun uzun zamanda ve entegre çapraz sorgulamalar yapılmadan hazırlanmasından kaynaklanabilmektedir.

ERP sistemleri, firmada departmanlar veya kişilere bağımlı olmadan, otomatik ve gerçek zamanlı kâr-zarar durumunu görmek için tek platformdur. Satınalma, üretim, satış, stok, muhasebe ve finans gibi temel iş süreçlerinin birbirleri içinde tam bir uyum ile entegrasyon içinde çalışmalarını sağlayan ERP sistemleri, Yöneticilerin kendileri tarafından kâr-zarar durumunun görülmesini sağlar.

Yöneticilerin ERP sistemlerinin kurulumları esnasında kâr-zarar yönetimi kapsamında cevaplarını bulmak istedikleri soruları temel alacak ‘tümdengelim’ prensibine uygun tasarım, sonuç odaklı doğru stratejiyi oluşturacaktır.

150 kez görüntülendi. 05.28.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön