• 16 Nisan 2021 / Cuma 23:17

ERP sistemleri üzerinde bütçe yönetimi yapmanın temel nedenleri

Masraf çeşitleri, masraf yerleri (merkezleri), masraf dağıtım anahtarları, muhasebe (mizan, bilanço), finansman (kredi), maliyet, dolayısı ile kârlılık; “kurumsal performans yönetimi” temel bileşenlerinin ERP sistemlerinde öncelikle işletilebilmesi, bütçe yönetimi kavramı için temeli oluşturur. İlgili temel bileşenler ERP sistemlerinde yürütülmeden ERP sistemleri üzerinde bütçe yönetimi yapılamayacağı aşikârdır.

 

Bütçe yönetimi aslında farklı gelir kalemleri, maliyet çeşitleri veya maliyet yerleri kırılımlarındaki tahminler bütünüdür. Pazarlama, Satış ve Dağıtımgiderlerinin gelecek sene için tahmin edilmesi bütçe yönetiminin bir alt çalışmasına örnek olarak verilebilir. Bir ürün veya ürün grubunun 2015 yılına ait aylık satış rakamlarının tahmini de yine bütçe yönetimi faaliyetlerindendir.

Yapılan bütçe tahminlerinin fiili gerçekleşmeler ile karşılaştırılabilmesi de ERP sistemleri üzerinde kolaylıkla sağlanabilir (muhasebe ve finans ile ilgili verilerin sağlıklı olarak ERP sisteminde işletildiği varsayıldığında).

Genel anlamda bakıldığında firmaların bütçe yapmak için gereken temel bileşenler olan satış gelirleri, satıştan iadeler, satılan malın maliyeti, pazarlama/satış/dağıtım giderleri, genel giderler, işçilik giderleri, satınalma giderleri ile kredi giderlerini farklı bilgisayarlardaki dağınık yapıdaki MS Excel dosyalarından derlediği görülebilecektir. Oysaki ilgili süreç hataya son derece açık bir prosesi tanımlar.

Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak, ERP sistemleri üzerinde bütçe yönetimi yapmanın temel nedenleri arasında,

Veri doğruluğu,

Merkezi veri,

İş süreçleri ile paralellik,

Kısa zaman,

Konsolidasyon ve

İş gücü tasarrufu sayılabilir.

ERP sistemleri firmaların tüm iş süreçlerini birleştiren uygulamalar olduğundan, bütçe yönetimi için gerekli olan personel bütçesi bordro veya insan kaynakları modülünden, yatırım bütçesi sabit kıymetler modülünden, masraf bütçeleri maliyet modülünden, satış gelirleri satış modülünden, üretim bütçesi üretim modülünden entegre olarak sağlanabilir.

Sözün özü, ERP sistemleri kolay, doğru, pratik ve kısa zamanda bütçe yönetimi yapabilmenin temelini oluşturan firma stratejik yatırımlarındandır.

345 kez görüntülendi. 05.28.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön