• 16 Nisan 2021 / Cuma 23:42

ERP ve Kurumsal Çözümler, kurumlar için önemli rekabet avantajı sağlayan kurumsal dönüşümü sağlar!

Kurumlar hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersinler, günümüzde rekabet gücüne sahip olmanın temelinde rakip firmalardan daha etkin ve verimli çalışabilmek yatmaktadır. ERP sistemlerinin ve kurumsal çözümlerin de çıkış noktası olan bu kavram, tüm büyüklükteki kurumlar için önemli, kobiler için daha da önemlidir.

Kurumların ERP ve kurumsal çözüm kullanma nedenleri farklılık gösterir. Ancak kurumlardaki ortak olan nokta, “herkesin bireysel başarı sağlamak adına çalışmıyor olmasıdır”. Kurumsal Yazılım projeleri ile operasyonel verimliliği artırıcı ortak bir çalışma ve denetleme düzeni oluşturulur; kişilerin hedeflediği bireysel başarılardan bütünsel olarak faydalanılabilir.

Firmalar her ne kadar yerine getirdikleri fonksiyonları ile organize olmuşlarsa da kurumların temel çalışma modeli kendi süreçleridir. ERP sistemleri ve kurumsal çözümler de departmanlara ilişkin modüler yapılarının altında süreç tabanlı işleyişe sahiptirler. Tüm süreçlerin bütünsel bakış açısıyla kurulması ile ERP sistemleri ve kurumsal çözümlerin kullanımında başarı yakalanabilir.

Kurumsal Dönüşüm Platformu

ERP komitesi olarak başladığımız yolumuza CRM, İş Zekası, Cloud, SCM, MES, HCM, PLM komitelerinin de desteği ile “Kurumsal Dönüşüm Platformu” olarak devam ediyor olacağız. Bu başlık altında potansiyeli büyük bir organizasyon yaparak kurumların bu konuya olan ilgilerini artırmayı ve henüz haberdar olmamış kurumların da dikkatlerini çekmeyi planlıyoruz.

4 Bölgede (izmir, Bursa, Ankara ve Antalya) bölgesel temsilcilerimiz görevlerine devam ediyorlar. Yakın dönemde Eskişehir, Konya, Gaziantep, Adapazarı, Kayseri şehirlerinde de temsilcilerimizi belirleyip ülke çapında Kurumsal Çözümlere ve Kurumsal Dönüşüme olan farkındalığı artırmaya devam edeceğiz.

ERP sistemleri ve kurumsal çözümler, firmalara operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projelerdendir. Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu, Türkiye’deki Kurumsal çözüm kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları ve stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşan marka bağımsız bir platformdur. 13 Şubat 2012’de kurulan ERP Komitesi’nin 3.000’in üzerinde bireysel ve kurumsal üyesi bulunuyor. www.erpcommittee.org

Kurumlara faydalar

Sektörel olarak kurduğumuz çalışma grupları ile ERP, CRM ve İş Zekası vs. adayı firmaların yararlanabilmesine yönelik kurumsal çözüm kullanımı raporları oluşturuyoruz. Kurumsal çözümleri ve proje yönetimini anlattığımız seminerler ve adaylara yönelik terapi aktivitelerinden oluşan Adım Adım ERP, CRM ve İş Zekası programlarımız var. Farkındalık yaratan tanıtım kampanyaları düzenliyoruz. Firmaların mevcut durumlarını farketmeleri ve yol haritalarını oluşturabilmeleri için gönüllü analiz ziyaretleri düzenliyoruz. Akademisyenler tarafından kaleme alınan kitap, referans kaynak vs. dökümanlarımızı ücretsiz olarak paylaşıyoruz.

Türkiye’de ERP Kullanımı

“ERP pazarı, dünya genelinde belirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış durumda. Türkiye’de henüz büyük şirketlerin tamamı ERP kullanmıyor, kobilerde kullanım oranı daha düşük; küçük ölçekli firmalarda ise ERP kullanım oranının %5’in çok altında olduğu tahmin ediliyor.”

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2000’li yılların başına kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynaklı olarak ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulması ile son bir iki yıl içinde Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlanmış ve özellikle 2011 yılında çok ciddi bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de 90’lı yıllarda ERP programlarının piyasaya girişinden itibaren yaklaşık 7.000 orta ve büyük ölçekli firmada (çalışan sayısı >50) ERP projesi gerçekleşti. 2012 TÜİK verilerine göre, bu büyüklükteki toplam işletme sayısı 39.711 olarak belirlenmiştir. Yani günümüzde Türkiye’deki büyük ve orta ölçekli firmaların yaklaşık %17,6’sında ERP projesi gerçekleştirilmiş durumda. Henüz bu işletmelerdeki ERP kullanımına yönelik bir kullanım araştırması gerçekleştirilmediği için bu projelerdeki kullanım oranı ve yaygınlaşma durumu hakkında bilgi sahibi değiliz.

292 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön