• 13 Ağustos 2020 / Perşembe 17:01

Firmalar, ERP Seçim Kriterlerini Nasıl Belirleyebilir?

Firmalarda ERP programının değiştirilmesi veya seçimi firmaların çoğunu çok zorlamaktadır. Bunun asıl sebebi firma içerisinde çalışan yöneticilerin ERP’yi halen bir ‘yazılım’ gibi görmesi, firmanın önceliklerini belirlemeyişi, üst yönetimin bilgi sahibi olmaması, çalışanların direnç göstermeleri sayılabilir.

 

Firmalar ERP seçimi veya değişimi işine başlamadan önce önceliklerini belirlemesi bir stratejik planı oluşturulması, hazırda bir planı bulunuyorsa bunu tekrardan gözden geçirmesi de gerekmektedir.

Stratejik plan aslında nereye odaklanmamız gerektiğini bize belirtirken, bu noktaya ulaşmamız için eksik noktaları da görmenizi sağlayacak bir yol haritasının ilk adımı niteliğindedir.

Stratejik planlama çok geniş kapsamlı olduğu için bu noktada fazla değinmeyeceğim. Stratejik planlama için öncelikle mevcut durum analiz ile bir SWOT analiz tablosu oluşturulmasıdır.

SWOT analizinde;
Güçlü (strength) ve zayıf (weaknesses) yönler iç analizden

fırsat (opportunities) ve tehditler (threats) dış analizden oluşur.

Yapılan, mevcut durum analizinde firmanın zayıflıkların ve fırsat noktalarının tespit edilmesidir.

Tespit edilen noktalardan sonra teknoloji finans ulaşım, üretim, planlama gibi ulaşılmak istenen noktalar kendi içerisinde ağırlıklı puan verilerek değerlendirmeye tabi tutulabilir. Örneğin SWOT analizinde zayıf veya fırsat olarak firmanın başka Bir ülkede şube açılmasını gerektiriyor.

ERP programı için bunun anlamı:
•ERP programı diğer ülkelerde kullanılabiliyor mu?
•Şube açılacak ülkenin dil desteği
var mı?
•Şube açılacak ülkenin muhasebe sistemini destekliyor mu?
soruları sorulacaktır.

Bu diğer ülkeye şube açılması firmamız açısından önem derecesi çok yüksek ise genel ERP değerlendirme sıralamasında, bu soruya cevap verebilen ERP programları daha fazla puan alacaktır. Genellikle fırsat ve tehditler düzeltilecek veya firmanın hedeflediği noktayı oluşturur ve bu noktaların 5’den fazla olmaması istenir. (ideal olan)

Yapılan mevcut durum analizinden sonra ise ERP firmasından analiz yapılması veya bir teklif vermesi (RFP) istenerek gelen rapor üzerinde (RFP) AHP ile değerlendirme de yapılabileceği gibi, ERP firmasından gelen danışman ile soru ve cevap şeklinde bir toplantı planı yapılarak gelen cevaplardan da bir analiz sonucu çıkarılabilmesi mümkündür. (SWOT analizine göre alt soruların oluşturulması.)

Örnek Senaryo
Bir firmada stratejik mevcut durum analizi yapılmış ve SWOT analizine göre firmanın ağırlık verdiği noktanın yüzde 70 ile teknoloji olduğu görülmüştür.

Teknolojinin ağırlığı %70
Son kullanıcının ağırlığı %20
Firmanın ağırlığı %10

Daha sonra AHP Expert Choice Programı ile ağırlıklı değerlendirmeler girilerek ERP programları karşılaştırılmış ve “Z” firmasının diğer ERP firmaları içerisinde diğerlerine nazaran başarılı bir sonuç aldığı görülmüştür.

SONUÇ: Seçim esnasında ağırlıklı puanlar yukarıda da bahsettiğimiz gibi firmanın yapısı, stratejisi ve duruma göre değişim göstermektedir ve ERP seçimlerini firmadan firmaya farklı kılmaktadır. Seçim kriterlerini her şekilde genişletmek de mümkündür. (zaman, para, diğer kısıtlar vs.)

135 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön