• 13 Ağustos 2020 / Perşembe 17:04

Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) ve ERP ile arasındaki farklar

EAM (Enterprise Asset Management) firmaların fiziksel demirbaşlarının yaşam döngüleri boyunca optimal yönetimini sağlayarak değerlerini maksimize etmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Dizayn, inşaat, devreye alma, operasyon, bakım, devreden çıkarma, yenileme süreçlerini tesislerin ve ekipmanların yaşam döngüleri boyunca izleme ve servis seviyelerini optimize etmeyi hedeflemektedir.

Özellikle altyapı kuruluşları, üretim, enerji üretimi, ulaştırma, petrol gaz gibi sermaye yoğun endüstrilerde toplam ekipman değeri organizasyonun değerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu endüstriler yüksek değerli ekipman ve demirbaşların yönetimi ile başa çıkmaya çalışırken ortaya çıkabilecek arızalar maliyetli ve yıkıcı olabilmektedir. Çevre ve iş güvenliği regülasyonları ile birleştiğinde yaşanabilecek olaylar Meksika Körfezi’nde meydana gelen petrol sızıntısı felaketi gibi, firmalar için bir arızadan öteye prestij kaybı ve yasal problemleri de beraberinde getirerek istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalmalarına yol açabilmektedir. EAM uyarlamaları demirbaş ve tesisleri odak noktasına alarak süreçleri oluşturmakta, bu anlamda ERP’lerin yaklaşımlarından farklılık göstermektedirler.

EAM Yazılımlarında Kullanılan Temel Uygulamalar;
• Bakım Çizelgeleme ve Tahminleme Araçları
• Mobil Uygulamalar
• Muayene ve Kontrol Süreçleri Yönetimi
• Satınalma ve Stok Yönetimi
• İş Emri ve Saha Faaliyetleri Yönetimi ve Planlanması
• İş Güvenliği ve Saha İş Kurallarının Yönetimi
• Enerji Yönetimi
• Risk ve Güvenilirlik Yönetimi
• Entegrasyon Araçları
• Raporlama Araçları

Yukarıda belirtilen temel uygulamalar, EAM uyarlamalarında kullanılan uygulamaları belirtmektedir. Sektörel olarak bunlara eklenen; kalibrasyon, alan yönetimi, arıza simülasyonu gibi bir çok uyarlama daha bulunmaktadır.
Saha ile uyumlu çalışması gereken bir yapı olan EAM sistemlerinin saha sistemleri ile arayüze sahip olması gerekmektedir. Sektörlere göre farklılık gösteren bu arayüzler üretimde MES, Scada ve ERP tarafında yoğunlaşırken altyapı tesislerinde bunlara ek olarak; GIS, Autocad, Abone Bilgi Sistemi, Elektronik Arıza Toplama sistemleri gibi birçok sistem ile arayüzler gerekmektedir.

Saha ile ERP’ler arasında geçiş noktası olarak görev yapan EAM yazılımlarının uyarlamalarındaki en büyük problem, sistemin ERP uyarlamaları kadar yaygınlaşmaması. Bu nedenle de ihtiyaç duyulan; deneyim ve danışmanlık vasıfları olmaktadır. Sektörel olarak uyarlamaların büyük farklılıklar içermesi de işin içine girince sağlanan danışmanlık uyarlamanın başarısı için anahtar rol oynamaktadır. İyi bir uyarlama için öncelikle projede kullanılan yazılımın ilgili sektörde deneyimi olması ve sektörün öncelikleri ile ilgili gerekli fonksiyonaliteleri yapısında sunması gerekmektedir. Aksi halde yapılacak geliştirmeler, projelerin maliyet ve zaman kaynaklarının kontrolden çıkması ve projenin istenilen performansı sağlayamamasına yol açabilmektedir. İkinci olarak danışmanların sektörü ve sektör önceliklerini anlayacak bilgi ve birikimde olmaları gerekmektedir. Konu başlıkları benzese de her sektörün kendine has regulasyonları, riskleri, teknik farklılıkları ve farklı yaklaşımları bulunmaktadır. Tüm bunlar EAM uygulamalarını sektöre özel ve uzmanlık gerektiren bir hale getirmektedir. İyi bir EAM uygulaması tesisin ömrünü uzatırken, operasyon verimliliğini arttırmakta ve firma karşılaşabileceği riskleri minimuma indirmektedir.

166 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön