• 17 Nisan 2021 / Cumartesi 00:00
Memet Özkan

Memet Özkan

Özkan Yönetim Danışmanlık

Memet Özkan

Özkan Yönetim Danışmanlık

Son Yazıları

Kurumsal Yazılım Projeleri İçin Devlet Destekleri

Ülkemizde son yıllarda bilişim sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesinin ardından, özellikle yazılım sektörünün gelişmesine yönelik çok sayıda farklı fon kaynakları yaratılmıştır. Sektörün arz ve talep taraflarında bulunan her ölçekteki aktörlerin bu kaynaklardan yararlanabilmeleri için, bu destekler bölge, dönem, proje konusu, proje bütçesi, hedef kitle, hedef ürün vb. parametrelere göre çeşitlendirilmiştir.

Örneğin Türkiye’nin sadece belli bir coğrafi bölgesinde yazılım kullanıcılarına yönelik destekler Kalkınma Ajansları tarafından (belli bir dönem için geçerli olmak üzere) sağlanırken, yazılım üreticilerine yönelik farklı destekler de TUBITAK vb. kurumlar tarafından sağlanmıştır.

Yine kullanıcıların kurumsallaşma çabalarını desteklemek üzere KOSGEB yazılım proje destekleri sağlanırken, yurtdışında markalaşma çabalarının desteklenmesine yönelik TURQUALITY destekleri de ayrıca sağlanmıştır.

Desteklere ilgi az
Kurumsallaşma oranı az olan Türk iş adamı ve girişimcisinin dinamik çalışma temposuna ayak uyduramayan devlet desteklerindeki ağır bürokrasi sonucu, bu desteklerin iş dünyası nezdinde hakettiği ilgiyi göremediğini söylemek zorundayız. Hem destek mekanizmasının işlerliğindeki bürokrasinin azalması, hem de zorunlu destek prosedürlerine iş dünyası tarafından sağlanacak olan adaptasyon sonucu, yazılım projelerinin daha yüksek katılım ve ivmeyle hayata geçirilmesi sağlanacak, günümüzdeki toplumsal ekonomik gelişmenin temel dinamiği olan bilişim sektörünün gerçek değeri daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Fon kaynakları
TUBITAK : TUBITAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kuruluşlarındandır. Çok uzun yıllardan beri yazılım üretici ve kullanıcılarının ar-ge niteliğindeki çalışmalarını hibe olarak destekleyen bir kurumdur. Destekler akademik, sanayi, kamu ve girişimcilik başlıkları altında çeşitlendirilmiştir. Genellikle destekler süresiz olarak açıktır, yani sadece belli bir dönemde açılıp sonradan kapanan türde değildir. Yazılımın ar-ge sürecinin projelendirilmesine dayanır, akademik ve ciddi bir proje yönetimi gerektirir.

KOSGEB : KOSGEB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kuruluşlarındandır. Sadece KOBI’lere yönelik hibe şeklinde çeşitli destekler vermektedir. Destekler proje destek, tematik proje, işbirliği-güçbirliği, ar-ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama, girişimcilik vb. olarak çeşitlidir. Özellikle yazılım alanındaki destekler belli sürelerde açılıp kapandığı için, bunların dikkatle takip edilmesi gerekir. Çok çeşitli destek türleri olmasına rağmen, uygulamalardaki ortak mantık, yazılım sürecinin projelendirilmesine dayanmaktadır.

KALKINMA AJANSLARI : Kalkınma Bakanlığı kuruluşlarındandır. Kalkınma Ajansları belli coğrafi bölgelerde, belli dönemlerde (geçici olarak) ve belli konularda (sektör) KOBI’lere proje hibe destekleri verilmesi düzeninde çalışırlar. Geçici süreli ve her seferinde farklı bir konuda verildiği için desteklerin takip edilmesi gerekir. Yazılım üretimi, satın alınması ya da kullanımı sürecinin projelendirilmesi gerekir.

TURQUALITY : Ekonomi Bakanlığı’nın destek programıdır. Markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların tüm süreçlerini kapsayacak şekilde destek verilen bir markalaşma hibe destek programıdır. Yazılımın hem kullanıcı, hem de üretici tarafında kabul görmektedir. Profesyonel danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan bu program, uzun süreli ve yüksek bütçelidir.

2012/4 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ : Ekonomi Bakanlığı’nın destek tebliğidir. Tebliğ kapsamında bilişim sektörüne özel olarak rapor, tanıtım, organizasyon, arama motoru, yurtdışı birim, belgelendirme, danışmanlık, ticaret heyeti ve alım heyeti, bilgisayar oyun ve aplikasyon desteği verilmektedir.

Bunların dışında bilişim-yazılım sektör aktörlerinin, farklı tür ve ölçeklerde faydalanabileceği daha çok sayıda destek mekanizması bulunmaktadır. Bunların başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı vb. verebiliriz. Genellikle dönemsel olarak açılan bu desteklerin dikkatle izlenmesi, yazılım projelerinin prosedürlere uygun olarak titizlikle hazırlanması ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi sonucu beraber yazılım sektöründe hem üretici, hem de kullanıcıların istedikleri katma değere hızla ulaşabilmelerini getirecektir.

227 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön