• 16 Nisan 2021 / Cuma 23:20
Memet Özkan

Memet Özkan

Özkan Yönetim Danışmanlık

Memet Özkan

Özkan Yönetim Danışmanlık

Son Yazıları

Neden ERP Kullanmalısınız?

Ekonomisinin %99’unu KOBI’lerin oluşturduğu Türkiye’de, öncelikle büyük firmaların öncülüğünde hayata geçen ERP sistemleri, zaman içinde çok sayıda KOBİ’de de kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Yine de gözlemlerimiz ve yapılan araştırmalar bize, ERP’ye ihtiyaç duyacak ölçekte olup da henüz ERP kullanmayan çok sayıda firmanın varlığına işaret etmektedir. Birinci kuşağa özgü klasik iş yapma alışkanlıklarının henüz hayatta olduğu bir düzende, ERP sistemlerinin gerekliliği konusunda sorularla karşılaşmaya devam ettiğimiz için, bu yazımızda “Neden ERP Kullanmalısınız?” sorusuna özet yanıtlar vereceğiz.

Keyifli bir yazı olması adına yanıtları küçük benzetmelerle vermeye çalışalım. Nasıl olsa detaylı teknik gerekçeleri her yerde bulabiliriz:
ERP kullanmalısınız çünkü:

1-ERP, genellikle alışık olduğumuz üzere plansız, kontrolsüz ve acilen inşa edilen gecekondular ve sokaklarından kanalizasyonlar akan mahallelerin oluşturduğu bir semt değil, mevcut yaşam dinamikleri ve büyüme potansiyeli dikkate alınarak alt ve üst yapısı dikkatle tasarlanan, agresif taleplere anında yanıt verebilen konforlu, güvenli ve yaşanılası bir şehirdir. ERP şirket içinde bir ekosistemdir.

2- ERP, rekabetin ve sistemsizliğin yoğun ateşi altında ne yapacağını şaşırmış ve canını (gününü) kurtarmaya çalışan panik haldeki bir çalışanlar ordusu değil, her türlü uygulama, planlama, risk ve kriz senaryosunu sistem içinde defalarca test etmiş ve çok sayıda dinamik parametrelerle uçağın kanatlarını ve burnunu hızla çevirebilen pilotların oluşturduğu bir filodur. ERP uzmanlık, standardizasyon, disiplin, verimlilik ve performanstır.

3-ERP, küçük adacıklar üzerinde kendi derebeyliğini sürdüren ve diğer derebeyleriyle sürekli gizli savaş halinde olan işletme departmanlarının oluşturduğu, parçalanmış ve yönetilmesi zor bir imparatorluk değil, aynı hedeflere ve etkileşimli süreçlere sahip, entegre, demokratik ve şeffaf bir yönetimdir. ERP kuralları tanımlı ve herkese açık olan bir entegrasyon yeteneğidir.

4-ERP, balta girmemiş ormanlardaki dünyaya kapalı ataerkil kabilelere ait dogma ve değiştirilemez totemler (kurallar) değil, sürekli değişen rekabet kurallarına göre düşük maliyetlerle hızla geliştirilebilir, yeni ve dış sistemlere rahatlıkla adapte edilebilir, tak-çıkar Lego’lardan oluşan modüler iş ve bilgi akışlarıdır. ERP değişimi yönetebilmek, esneklik ve dinamizmdir.

5-ERP hızla şekil değiştiren ve yayılan virütik rekabet salgını karşısında çaresiz kalan, hasar paniği içinde sistematik ve anlamlı verileri toplayamayan, elinde veri olmadığı için fikir yürütemeyen ve karar alamayan bilim adamlarının sığındığı bir laboratuar değil, detaylı bir şekilde tanımlanmış olan veri tabanı ve süreçler sonucu bilgi akışının ve sapmaların izlenebildiği, risklerin öngörülebildiği ve dolayısı ile hayati önem içeren stratejik kararların alınabildiği bir yönetim kokpitidir. ERP yönetimin stratejik karar alma yeteneğidir.

264 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön