• 16 Nisan 2021 / Cuma 23:32
Ayşe Cilacı Tombuş

Ayşe Cilacı Tombuş

Dr. / Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ayşe Cilacı Tombuş

Dr. / Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Son Yazıları

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dönüşüm

Şirketlerde karar verme ve strateji belirleme noktasında, bilgisayar sistemlerinde depolanan verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi ve objektif olarak karar vermeye dahil edilmesi gerekmektedir. Çağımızda pek çok firmanın elinde işlenebilecek muazzam büyüklükte veri bulunmakta, ancak firmalar bir adım öteye giderek bu veriyi anlamlı bilgiye çevirememektedir. Bunun başlıca sebebi analizi yapabilecek uzmanlıkta insan kaynağına sahip olmayışlarıdır. Uzman personel istihdamı oldukça maliyetli görülmekte, istihdam edilseler dahi doğru yönlendirme yapılmadığı için istenen verim alınamamaktadır.

En çok yapılan yanlışlardan birisi şirkete ve/veya mesleğe yeni başlayan tecrübesiz elemanların analist olarak görevlendirilip kendilerinden stratejik karar vermeye baz teşkil edecek önemli analizleri yapmalarının beklenmesidir. Sonuç genellikle hüsran olmakta, kitabi bilgilerle yapılmaya çalışılan uygulamalar yanlış sonuçlar üretmekte, bu da yöneticilerin analitik çalışmalara olumsuz yaklaşmasına ve önyargılı davranmalarına yol açmaktadır.

Oysa analitik yöntemlere hakim bir uzman desteği, eldeki verilerin en iyi şekilde analiz edilerek satınalma, stok, satış politikaları gibi bir şirket için zaruri ve ehemmiyetli çalışmaların en az maliyetle en çok kâr getirecek şekilde planlanmasını sağlayabilir. Yaklaşan bir krizin önceden tesbiti ve önlem alınması mümkündür. Bu noktada danışmanlık müessesi devreye girer. Gelişmiş ülkelerde firmalar kendi işlerine yoğunlaşıp bu tarz analizlerde, alanlarında uzmanlaşmış profesyonel danışmanlık ekiplerinden destek alır. İyi bir danışman hangi verilerin kullanılacağını, bu verilerin ne şekilde değerlendirileceğini ve işleneceğini, hangi analiz araçlarının ne şekilde kullanılacağını ve sonuçların ne şekilde yorumlanacağını bilir, şirkete zaman ve para kaybettirmez.

Sevindirici olan Türkiye’de de özellikle kurumsallaşmaya çalışan firmalarda bu farkındalığın artması ve gerek anahtar performans göstergelerinin belirlenmesinde, gerek eldeki verilerin bu göstergeler doğrultusunda analizinde, gerekse yeni ve çağdaş veri sağlama yöntemlerinin kullanımında destek almalarıdır. Sektör çok kırılgan olduğu için bu konuda hem hizmet veren hem de hizmet alan firmaların son derece dikkatli olması ve profesyonelce davranması gerekmektedir.

367 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön